agenda

Event 2022-11-10

Agenda & Sessions

#radarsummit

arrow

 

Agenda

 

TID

ÄMNE

YTTERLIGARE INFORMATION

07.30 Registrering och mingel med partners
08.25 Start på stora scen

Moderator Anna Bellman

08.30 STATE OF THE NATION

Hans Werner VD, Radar

Radar har alltid varit bra på att prediktera framtiden och i år är omvärldspåverkan på Sverige svårare än någonsin att tolka. Effekterna och påverkan på IT-området kommer vara stora och radar presenterar sin prognos och sina rekommendationer för 2023.
08.55 VARFÖR BEHÖVS DU I ETT DIGITALT SAMHÄLLE?

Sara Murby Forste, VD på Orange Business Services Sverige

Total digitaliseringen är idag målet för våra verksamheter, med ett enkelt klick i mobilen kan vi genomföra aktiviteter eller affärer som vi inte ens kunde drömma om för 20 år sedan, att vi i nästa klick kan öppna upp dörren för vår verksamhet till nya och globala marknader, detta är verkligheten för de flesta av oss. Men, när allt digitaliseras och automatiseras – varför behövs du?
09.25 KAN CYBERHOT STOPPAS ENKLARE I MOLNET

Magnus Järnhandske, Chief Cyber Security Operations – Asurgent

Hotlandskapet inom cyber växer ständigt och är i dag större än någonsin. Likaså är hotaktörernas drivkrafter för att påverka er digitala affärsverksamhet. Vi kommer ta del av tydliga exempel  som visar på för- och nackdelarna med molnet och visa hur enkelt vissa hot kan stoppas i en molnmiljö.
09.55 FIKA
10.25 ETT ROBUSTARE SVERIGE

Erkan Djafer, Senior Solutions Engineer – Hashicorp

Hur ska man utveckla sin IT-verksamhet för att nå maximal säkerhet givet den utveckling som nu sker off-line i vår ekonomi och on-line i cybervärlden.
10.55 TAKTISKT VINNA ELLER FÖRLORA PÅ RÅDANDE UTVECKLING

Niclas Hansson, Senior Rådgivare – Radar

Radars rådgivare ger handfasta taktiska råd för beslutsfattare med bäring på 2023. Hur man ska agera runt kostnader, sina indexerade IT-avtal samt digitala initiativ för att bygga bort omvärldspåverkan och stärka sin konkurrenskraft.
11.15

DATAHANTERING, LAGAR OCH SÄKERHET – EN OMÖJLIG KOMBINATION ELLER NÄSTA DIGITALA MÖJLIGHET?

Henric Skalberg, CISO Advania och Ann-Marie Ovin, CIO Advokatfirman Vinge

Hur kan vi navigera i djungeln av alla regler kring informationssäkerhet, samtidigt som vi vill skapa en säker och användarvänlig miljö? Henric Skalberg, CISO på Advania och Ann-Marie Ovin, CIO på Vinge diskuterar utmaningarna vi möter när våra verksamheter hanterar stora mängder data samtidigt som regler och lagar ska efterföljas. Hur uppnår vi trygghet genom att kombinera säkerhet, verksamhetsnytta och regelefterlevnad? Är det en omöjlig kombination eller nästa digitala möjlighet?
11.45 INTERNATIONELL HEMLIG GÄST Ett utav världens mest populära TED talks har anpassats för svenska förhållanden av vår internationella gäst. Har du någonsin blivit utsatt för scam så finns här mycket att lära – eller inte!
12.10 LUNCH
13.15 CYBERSECURITY MÖTER MOTSTÅNDSKRAFTIGT TÄNKANDE


Mo Cashman Principal Engineer, Trellix

Hoten I cybervärlden når nu ny komplexitet. Hur kan vi som mer och mer ihopkopplade och mer och mer digitala utveckla vår cybersäkerhetsstrategi för att möta dessa utmaningar? Vår motståndskraft beror på svaret och vi kommer få lyssna på Mo Cashman från Trellix som ger oss svaren vi behöver.
13.45 TRYGG, HÅLLBAR OCH SÄKER DIGITAL INFRASTRUKTUR I EN OSÄKER OMVÄRLD

Johan Torstensson, Sverigechef Tietoevry, VD Tietoevry Connect

Vi lever i en tid då grundläggande behov och mänskliga rättigheter, som vi brukade ta för givet, är i fara. Det är därför viktigare än någonsin att stärka den nordiska dataekonomin, ha full kontroll över var data lagras och hur den hanteras. Idag behandlas så mycket som 92 procent av all data utanför EU, vilket gör det svårare att såväl klara av miljömålen som att upprätthålla Europas och Nordens suveränitet och motståndskraft.

Fire side chat med Rami Avidan, CEO Cambio om medtech branschen och deras utmaningar och möjligheter.

14.20 BREAKOUT SESSIONS – PASS 1

RIDDARSALEN:  FRAMTIDENS TEKNIK OCH ATT VÅGA UTMANA

Kristofer Lindström, Key Account Manager Nordlo och Oskar Röös, CIO Byggmax

 

 

GALLERIET: UTVECKLA ERA WEBB-APPLIKATIONER ISTÄLLET FÖR ATT OROA ER ÖVER MOLNINFRASTRUKTUR, MILJÖ OCH SÄKERHET

Pontus Grönvall Meier, Enterprise Account Executive Platform.sh

 

 

FOGELSTRÖM:  ATT FÖRBEREDA ORGANISATIONER FÖR EN FRAMTID MED DIGITAL SUVERÄNITET

Wenche Karlstad, Head of Strategic Differentiation Programs Tietoevry Connect

 

Genom en del djärva beslut har Byggmax lyckats skapa nya digitala lösningar och arbetssätt som varit oerhört framgångsrika för bolaget. Från intern IT till outsourcing med fokus på förändring som skapar värde för både kund och medarbetare. Oskar Röös, CIO Byggmax berättar om bolagets transformationsresa. Hur den digitala utvecklingen starkt drivs framåt av konsumentsidan och hur en vision om att plocka in den teknik vi använder i vardagen, in till butikerna har genererat framgång för Byggmax.

 

“Hur kan vi hantera 100 tals webapplikationer effektivt, miljövänligt och säkert? Människor förväntar sig fantastiska hemsidor samtidigt som komplexitet, osäkerhet, och miljöfrågan ökar. De förutsätter att organisationers alla hemsidor har hög prestanda, är säkra och bra för miljön. Men hur kan vi verkligen leva upp till detta?”

 

Ökande volymer av data, internationella regelverk i ständig förändring, en högre frekvens av cyberattacker och global politisk instabilitet gör att digital suveränitet blir viktigt.

Senaste EU direktiven och vad det betyder, hur datan tillgängliggörs, var den lagras, vart den förflyttas och vem som har kontroll över den. Detta är kritiska frågeställningar för dagens CIOer där molnlösningar är motorn som driver ekonomin.

Hur man har samarbetat tillsammans med 16 kommuner i Norrbotten för en gemensam IT strategi, E-nämnden.

14.45 BREAKOUT SESSIONS – PASS 2

RIDDARSALEN:  HUR OPTIMERAR MAN EN ORGANISATIONS INVESTERINGAR I CYBERSÄKERHET IDAG OCH I FRAMTIDEN?

Teemu Salmi, CEO Nixu Cybersecurity

 

 

GALLERIET:  SÅ KICKSTARTAR DU DIN DIGITALA RESA

Kirsi Uusimäki-Andersson, Head of Automation Strategy Fujitsu

 

 

FOGELSTRÖM:  A CLOUD-A-LIKE PRIVATE DATACENTER NETWORK – FULL LIFE-CYCLE AUTOMATION WITH INTENT BASED NETWORKING

Mansour Karam, VP Products Apstra / Juniper Networks

 

Vilken nivå av cybersäkerhet bör en organisation investera i och hur ser mognadsgraden ut? Detta är några av frågorna som Nixus Cybersecurity Index 2022 ger insikter kring. Resultatet av studien är baserad på svar från IT-beslutsfattare i Norden. Undersökningen ger jämförelsedata för hur organisationer kan optimera sin cybersäkerhetsbudget nu och i framtiden. I denna breakout session kommer Nixus VD, Teemu Salmi presentera insikter från Nixu Cybersecurity Index 2022.

 

Datadriven automation är inte bara en gamechanger för era affärer. Det är också ett måste om ni vill finnas på kartan om 10 år. Japanska Fujitsu bjuder på konkret vägledning, unika tips och konkreta praktikfall som öppnar helt nya möjligheter för att kickstarta och accelerera er digitala transformation på ett sätt som snabbt ger effekt i form av konkreta affärsvinster.

 

 

The transformation to the (multi-)cloud is in full swing. Analysts agree that the majority of organisations will eventually end up in a hybrid cloud environment, with private data centres also continuing to play a crucial role.

In this session, you will learn from Apstra’s founder Mansour Karam how Intent-Based Networking Platform Apstra, contributes to the far-reaching automation of the full life-cycle of your (multivendor) data centre network and guarantees network reliability.

15.05 FIKA
15.40 HÅLLBARA AFFÄRER GENOM DATA

Frida Rössel, Head of Business Transformation, Google Cloud

Hållbarhet är en brännande fråga och ett område som kommer börja omgärdas av lagstiftning.
Genom att arbeta med sin data kan man skapa förutsättningar för en hållbar verksamhet eller affär.
Google kommer att presentera sin syn på hur vi kan göra detta möjligt.
16.10 RADAR LANSERAR ”DEN TREDJE VÅGEN AV IT-INDUSTRIALISERING”

Freddie Rinderud Head of Advisory, Radar

Förändring i teknik, leveransmodeller och affärsmodeller transformerar det mesta runt oss. Hur ska vi fatta rätt typ av beslut och vilka partners ska vi omge oss med för att kunna dra maximal nytta av den förändring som sker när teknik blir allt och plattformsekonomi en allt större del.

Ansvarig för Radars rådgivning Freddie Rinderud ger vår syn på framtiden.

16.45 AVSLUTNING
17.00 MINGEL