Freddie Rinderud utsedd till ny Head of Advisory på Radar

Freddie Rinderud

© RADAR Freddie Rinderud Foto Hans Erik Nygren 1

Freddie Rinderud utsedd till ny Head of Advisory på Radar

Radar är Nordens ledande leverantör av lokala och datadrivna insikter samt rådgivning för IT- och tech-leverantörer, investerare i IT-branschen och beslutsfattare från privat- eller offentlig sektor. Radars rådgivning har under många år haft en ökande efterfrågan och accelererar nu för att kunna möta kundernas behov.

 

– Det nordiska IT-ekosystemet förändras fort och påverkas tydligt av både industriell utveckling och det osäkra omvärldsläget. Därför är behovet av lokalt förankrad rådgivning och beslutsstöd större än någonsin, säger Hans Werner, CEO på Radar Group.

 

Som ett led i Radar Groups ambition att växa inom strategisk rådgivning har Freddie Rinderud utsetts till ny affärsenhetschef och Head of Advisory Services. Freddie kommer också att tillhöra bolagets ledningsgrupp.

 

– Freddie är ett välkänt namn i branschen och rådgivare till några av de största aktörerna i det nordiska IT-ekosystemet. Det känns fantastiskt kul att vi nu kan ta nästa steg i utvecklingen av vår rådgivning och Freddie är en viktig pusselbit för att driva den utvecklingen, säger Hans Werner.

 

Freddie Rinderud har arbetat på Radar Group i närmare 10 år, först som analytiker och de senaste åren som senior rådgivare.

 

– Som oberoende och lokalt förankrade rådgivare fyller Radar en viktig roll för utvecklingen inom det digitala området i Norden. Vi ska fortsätta vara utmanande, ifrågasätta etablerade sanningar och leverera ledande rådgivningstjänster – samtidigt som vi stärker vår leveransförmåga och kompetens-bredd så att vi kan vara ännu bättre för ännu fler, säger Freddie Rinderud.

 

Radars rådgivning arbetar med strategiutveckling, strategisk rådgivning och beslutsstöd för styrelser, beslutsfattare och ägare.

Kontakt

Kontakt
Caroline Krystek