DATADREVET INNSIKT FOR BEDRE BESLUTNINGER

Bedre beslutninger med datadrevne innsikter

Gjennom datadrevet innsikt og rådgivning på globalt og lokalt nivå, ekspertise, metodikk og miljøovervåking, hjelper vi kundene våre med å ta riktige beslutninger til rett tid.

Hva kan vi gjøre for deg?

Vi gjør det mulig å ta beslutninger basert på data og bevis, ved å kombinere data og analyser med lang erfaring og metodikk. Med vår unike posisjon som troverdig og uavhengig part, støtter vi alle aktørene i IT-økosystemet med verdiskaping gjennom å tilby en komplett helhetsløsning på vår plattform. Vi samler alle omverdensanalyser, rapporter og nøkkeltall, benchmarking-modeller, best practice, ulike typer sammenligninger og strategisk rådgivning – alt på ett og samme sted. Ved hjelp av bred ekspertise, metodikk og historisk innsamlet data, kan Radar predikere fremtiden på det lokale så vel som det globale markedet. I dag består nettverket vårt av over 14 000 medlemmer i Norge og Norden. Gjennom millioner av datapunkter, samlet i henhold til Radars egenutviklede metodikk og analyser, hjelper vi IT-økosystemets alle aktører til å ta smartere og bedre beslutninger. Radar er det selvsagte valget for innsikt og rådgivning innen IT-økosystemer i Norden.

det har ar Radar
det har ar Radar

Dette er Radar

Radar er et lite men sterkt team bestående av analytikere og rådgivere med 16 års spisskompetanse. Kompetansen vår gjør at vi kan titulere oss som Nordens ledende leverandører av lokal og uavhengig datadrevet innsikt for alle aktører i økosystemet. Hos oss utgjør hver medarbeider en forskjell. Vi tror på at mangfold og likhet er den rette veien til et bedre arbeidsmiljø med godt samhold og hyggelig atmosfære på arbeidsplassen – noe vi får bekreftet hver dag.

Les mer om oss

arrow

Kontakt oss