Radar Norge inngår strategisk samarbeid med IKT Norge

Strategisk beslutningsstøtte

Hver dag tas det avgjørelser som påvirker fremtiden for både næringslivet og privatpersoner i Norge. Med den raske teknologiske utviklingen, nye reguleringer fra EU og en urolig geopolitisk situasjon, trenger vi dybdeinnsikt og bred debatt for å ta de rette beslutningene til riktig tid. Vårt samarbeid med Radar Norge vil kunne legge grunnlaget for bedre beslutninger i et stadig mer krevende landskap, sier Øyvind Husby, administrerende direktør i IKT-Norge.

-Den krevende geopolitiske situasjonen, sammen med nye reguleringer og stadige konsolideringer, gjør strategiske beslutninger basert på lokal og relevant innsikt enda viktigere. Norske og nordiske beslutningstakere i IT-økosystemet trenger beslutningsstøtte i et marked drevet av innovasjon, digitalisering og forretningsutvikling, sier Stian Brekke, administrerende direktør i Radar Norge.

Radar har spesialisert seg på å hjelpe selskaper med å ta beslutninger basert på store mengder grunnlagsdata, omverdensanalyser og omfattende kundeinnsikt. Samarbeidet med IKT-Norge vil bidra til å videreutvikle norske og nordiske analyser for å gi et bedre sammenligningsgrunnlag med resten av Norden og EU. Samlet vil dette understøtte strategiske beslutninger for både næringsliv og myndigheter.

–Det kommer en bølge av regelverk og krav fra EU som norske selskaper må navigere i. Ved å kombinere vår ekspertise innen analyse, beslutningsstøtte og forretningsutvikling, vil vi sammen med IKT Norge kunne gi norske beslutningstakere verktøyene de trenger for å lykkes, sier Brekke.

Om Radar

Radar utvidet nylig sin virksomhet til Norge, og betjener over 14.000 kunder i Norden.  Radar ble stiftet i 2007 av Hans Werner, og utgir data, nøkkeltall og analyse for de respektive nordiske land.

Radar følger underliggende regulatoriske utviklinger, markedsutvikling og teknologitrender som påvirker fundamentet for IT-virksomhetene og gir råd og anbefalinger om hvordan utviklingen kan håndteres.  Radar har 20+ ansatte, og har hovedkontor i Stockholm, Serige, med kontorlokasjoner i Göteborg og Oslo. Les mer på https://radargrp.com

Vil du vite mer? Kontakt oss!

Vil du vite mer? Kontakt oss!
Iselin Paulsen