Radar i nytt strategiskt samarbete med Nordlo

Insikter inom IT, digitalisering och säkerhet

IT-företaget Nordlo, som har fokus på IT-infrastruktur, molntjänster och säkerhet väljer Radar som rådgivnings- och analyspartner för deras nordiska verksamhet. – Både Radar och Nordlo spelar en viktig roll i att förse företag och samhället i stort med rätt insikter inom IT, digitalisering och säkerhet. På Radar gör vi det för att vara en relevant och bra sparringpartner så att svenskt näringsliv ska vara hållbart och konkurrenskraftigt, säger Hans Werner, grundare och arbetande styrelseordförande på Radar.

Radar hjälper företag och organisationer med att analysera data inom främst ekonomi och teknik som sedan ligger till grund för kunskapsutveckling eller verksamhetskritiska beslut. I samarbetet med Nordlo kommer tyngdpunkten att ligga på analys av marknaden med avseende på IT-infrastruktur, digitalisering, molntjänster och IT-säkerhet, med data nedbrutet både regionalt och branschspecifikt.

– Vi tar hand om hela eller delar av våra kunders drift och hjälper dem att bygga en trygg och framtidssäkrad IT-miljö. Nordlo ska fortsätta att växa med nöjda kunder och hög kundlojalitet, därför arbetar vi databaserat och använder insikter från Radar som underlag för våra beslut och i den rådgivning vi ger våra kunder. När våra kunder blir framgångsrika blir även vi det, säger Fredrik Almén, koncernchef på Nordlo.

Marknaden står inför ständigt ökande krav på säkerhet och skalbarhet, och när mängden data växer ökar komplexiteten. Den allt högre mognadsgraden hos svenska verksamheter har ökat säkerhetsmedvetenheten och behovet av IT-investeringar.

– Vår roll som IT-partner innebär både att utbilda och hjälpa företagen att göra rätt investeringar för framtiden. Nordlo kommer att fortsätta leverera stabil IT-infrastruktur och IT-säkerhet i nära samarbete med kunderna, samt vägleda företag i förflyttningen till publika molntjänster, säger Fredrik Almén, koncernchef på Nordlo.

– Vi är mycket glada över samarbetet med Nordlo som nu tillsammans med oss kommer att fortsätta sin tillväxtresa i Norden, säger Hans Werner, grundare och arbetande styrelseordförande på Radar.

Koncernchef på Nordlo, Fredrik Almén.

Om Nordlo

Nordlo är en av Nordens ledande aktörer inom moln och infrastruktur. Bolaget erbjuder skalbara driftlösningar, managerade tjänster och full outsourcing av IT- och digitaliseringstjänster till företag och offentliga verksamheter. Genom nära samarbete och med ansvarsfulla val av innovativ teknik hjälper Nordlo kunderna att stärka sin konkurrenskraft och driva digitaliseringen framåt. Nordlo omsätter 2,1 miljarder SEK, har ca 900 anställda på orter över hela Sverige och stora delar av Norge.

Om Radar:

Radar specialiserar sig på insiktsfulla analyser och vägledning för att hjälpa organisationer att navigera genom komplexa ekonomiska och teknologiska landskap. Radar betjänar över 14 000 kunder i Norden och grundades 2007 av Hans Werner. Vi följer underliggande regulatorisk utveckling, marknadsutveckling och teknologitrender som påverkar grunden för IT-verksamheter. Radar har cirka 25 anställda med huvudkontor i Stockholm, Sverige, samt kontor i Göteborg och Oslo. Läs mer på https://radargrp.com.

Kontakta oss

Kontakta oss
Iselin Paulsen