beslutsfattare

Tjänster för IT-köpare

BÄTTRE BESLUT MED DATADRIVNA INSIKTER

Radars tjänster för IT-köpare gör att du kan ligga steget före dina konkurrenter och öka din verksamhets lönsamhet med beslut baserade på data.

DET HÄR ERBJUDER VI DIG SOM IT-KÖPARE

Genom att samla in underrättelser om omvärlden förser vi er verksamhet med lokala datadrivna insikter och strategisk rådgivning för att identifiera behov, möjligheter och risker. Allt för att du som IT-köpare ska kunna fatta bättre beslut och skapa konkurrenskraft.

Vi arbetar med att stärka möjligheter och hantera risker genom ett ökat utnyttjande av IT och Tech. Vi hjälper också IT-avdelningar att hantera sin produktivitet- och effektivitet genom exempelvis att jämföra mognads- eller nyckeltal mot jämlikar och konkurrenter. Radars tjänster för beslutsfattare innehåller alltifrån flera viktiga mognadsmätningar som till exempel alltifrån digital affärsrisk och cybersäkerhetsmognad till flera olika benchmarks runt viktiga IT-drivna nyckeltal.

Kontakta oss för mer information.

rådgivning

Tech och IT-rådgivning

Radars rådgivare besitter en bred expertis när det kommer till strategisk rådgivning. Här erbjuder vi våra kunder framtagande av- eller second opinion på strategier såsom IT-strategier, digitala strategier, strategier inom kompetensförsörjning och sourcing.

BESLUTSUNDERLAG

Vi arbetar med att bedöma en given kostnadsmassa för IT, om den är korrekt sett mot verksamhetens läge och hur IT-kostnader ska förhålla sig- och justeras mot digitalt läge. Vi bedömer också den digitala affärsrisken i en verksamhet samt vilka satsningar man bör göra inom IT- och Tech för att minska risk och bli mer konkurrenskraftiga.

SOURCING

Radars oberoende rådgivare hjälper verksamheter att förbättra IT- och affärsprocesser genom att tillhandahålla strategiska råd, analys och inköpsstöd. Vi stöttar er i att välja rätt leverantör och teknik för att öka er konkurrenskraft och genom SPN (Sourcing Professionals Nordic), en del av Radar Group, hjälper vi er med strategier kring in- och outsourcing. Med Radar som rådgivare får du tillgång till vår kompetens och metodik, bästa praxis, mallar och data.

Vi tillhandahåller stöd i alla typer av strategiska frågor och analyser, inklusive inköp och IT. Vi assisterar även med design och val av inköp, offentliga inköpsprocesser och governance.

Våra rådgivare har erfarenhet av kontraktsrätt och erbjuder väl beprövade metodologier och ramverk för att hjälpa kunderna att kritiskt analysera sin interna organisation och säkerställa leverans av förväntat värde till sin verksamhet.

PRISREVISION

Vidare är våra rådgivare specialister på att genomföra benchmarks kopplade till pris i existerande avtal.

Mer information

arrow
rådgivning

© rådgivning

Insiktshub - beslutsfattare

© insiktshub beslutsfattare

Insiktshub - beslutsfattare

Maximera dina IT-beslut med Radar Insiktshub

Radar Insiktshub är din följeslagare inom IT, Tech och digitalisering som erbjuder omfattande insikter, data och analyser för att optimera din verksamhet och fatta smartare beslut.

Med Radars insiktshub kan du:

  • Utforska de senaste trenderna, expertanalyserna och strategiska råden för att ligga i framkant och fatta välgrundade beslut.
  • Få skräddarsytt stöd och råd anpassat efter din roll och behov.
  • Tillgång till över 100 rapporter och Best Practise inom marknad, strategi och omvärldsanalys.
  • Exklusiv förtur till biljetter för Radars inspirerande event där du kan nätverka med branschexperter.
  • Dra nytta av digitala verktyg som benchmarking och Best Practise för att analysera och jämföra din verksamhet.
  • Utforska en databas med över 200 ledande leverantörer inom IT och Tech i Leverantörskollen.
  • Få tillgång till verktyg, mallar och processer för att optimera din verksamhet.

Med Radar Insiktshub tar du kontroll över din Tech- och IT-strategi och når framgång i den digitala eran. Bli medlem idag och få tillgång till värdefulla insikter och analyser för att lösa utmaningar och nå dina mål.

Läs mer

arrow

© Goteborg7 2

Event och nätverksträffar för dig som IT-beslutsfattare

Radars event erbjuder en unik plattform där beslutsfattare inom IT-ekosystemet träffas för att lyfta, diskutera och belysa aktuella områden som vi påverkar eller påverkas av. Tillsammans med Radar och utvalda leverantörer av IT och Tech har du möjlighet att inspireras, ta del av de senaste trenderna, datadrivna lokala insikter och nätverka. Radar håller flera stora fysiska event varje år: Radar Summit med ca 900 deltagare i Stockholm och nu även i Göteborg där fokus ligger på att belysa aktuella ämnen och trender. Radar Security – ett event där vi samlar ca 300 IT-beslutsfattare med cybersäkerhet på agendan, samt lansering av vår rapport: Svensk Cybersäkerhet. Utöver fysiska event håller vi även Radar Talk, flertalet webinar och ett antal mindre seminarier inom diverse fokusområden. Kolla in våra kommande event här.

NÄTVERKSTRÄFFAR

Radar har även ett nätverk för IT-beslutsfattare där du kan nätverka med jämlikar, diskutera gemensamma frågeställningar samtidigt som du drar lärdom av andra och bygger ett bredare personligt nätverk. Radar arrangerar träffarna flera gånger per år i både Stockholm och Göteborg och bjuder även in till extra nätverksaktiviteter i samband med våra event. Läs mer om Radars nätverk för IT-beslutsfattare här.

 

Skicka intresseanmälan

arrow

Lokal data - bara ett knapptryck bort

LOKAL OCH NORDISK DATA

Radars insikter bygger på lokalt insamlad data kombinerat med globala samarbeten. Genom miljontals datapunkter i ekosystemet, samt genom närhet och erfarenhet är vi ledande på den nordiska marknaden.

30 000+ RAPPORTER

Radars portal innehåller relevanta rapporter, analyser och best practice som ger uppdaterade insikter kring utveckling, trender, drivkrafter och prioriteringar.

INSIKTER OCH FAKTA

Vi förfinar data till insikter så att du som företagsledare kan fatta mer effektiva beslut vid rätt tidpunkt och därmed skapa konkurrenskraft.

MemberPersonalCorporateStrategic
0 SEK10 000 SEK45 000 SEK 90 000 SEK
Väx med vårt nätverk av 14000 medlemmarFör dig som vill vidareutveckla din kompetensFör företag som förstår värdet av omvärldsanalysOmfattande omvärldsanalys och strategisk partner till Radar
Nedladdningsbart innehållUtvalda

-

-

-

Rapporter

-

1

Presentationer

-

1

Best practice

-

Software reviews

-

-

Taktiska nykeltalLäsa

-

Radar InsightsNyhetsbrev

Håll dig uppdateradIntervjuer

2

Branschsvep

2

Spaningar

2

JämförBenchmarks

3

4

Konsultpriser

-

4

Leverantörer

-

EventFysiska

5

Ondemand

6

Talks

6

Tvods

-

Datautbytei Insiktshub

4

4

Scorecards

-

-

Skräddarsytt

-

-

-

SupportHjälp

-

4

Analytiker och RådgivareChatt

-

4

4

Direktkontakt

-

-

-

Presentationer/TalareInternt (till ex ledning)

-

-

-

För extern publik

-

7

-

7

-

7

WorkshopsMål- och resultatdrivna

-

7

-

7

-

7

UtvärderingAvtal

-

7

-

7

-

7

Strategi

-

7

-

7

-

7

Effekt av IT-investering

-

7

-

7

-

7

Nöjdhet

-

7

-

7

-

7

PartnerskapGovernance

-

-

-

Flerårsstrategi

-

-

-

Show
Skapa konto
Beställ
Beställ
Beställ

1) Senaste 2 år.

2) Vissa är bara för kunder, t ex en del analysdelar.

3) IT-budget och säkerhetsbenchmark.

4) Grundläggande, ej detalj.

5) I mån av plats. Kunder har förtur.

6) Partnerevent och utvalda Radarevent.

7 [Tjänster som är tillgängliga separat]

Kontakta oss