beslutsfattare

Tjänster för IT-köpare

BÄTTRE BESLUT MED DATADRIVNA INSIKTER

Radars tjänster för IT-köpare gör att du kan ligga steget före dina konkurrenter och öka din verksamhets lönsamhet med beslut baserade på data.

DET HÄR ERBJUDER VI DIG SOM IT-KÖPARE

Genom att samla in underrättelser om omvärlden förser vi er verksamhet med lokala datadrivna insikter och strategisk rådgivning för att identifiera behov, möjligheter och risker. Allt för att du som IT-köpare ska kunna fatta bättre beslut och skapa konkurrenskraft.

Vi arbetar med att stärka möjligheter och hantera risker genom ett ökat utnyttjande av IT och Tech. Vi hjälper också IT-avdelningar att hantera sin produktivitet- och effektivitet genom exempelvis att jämföra mognads- eller nyckeltal mot jämlikar och konkurrenter. Radars tjänster för beslutsfattare innehåller alltifrån flera viktiga mognadsmätningar som till exempel alltifrån digital affärsrisk och cybersäkerhetsmognad till flera olika benchmarks runt viktiga IT-drivna nyckeltal.

Kontakta oss för mer information.

rådgivning

Strategisk rådgivning

Radars rådgivare besitter en bred expertis när det kommer till strategisk rådgivning. Här erbjuder vi våra kunder framtagande av- eller second opinion på strategier såsom IT-strategier, digitala strategier, strategier inom kompetensförsörjning och sourcing.

BESLUTSUNDERLAG

Vi arbetar med att bedöma en given kostnadsmassa för IT, om den är korrekt sett mot verksamhetens läge och hur IT-kostnader ska förhålla sig- och justeras mot digitalt läge. Vi bedömer också den digitala affärsrisken i en verksamhet samt vilka satsningar man bör göra inom IT- och Tech för att minska risk och bli mer konkurrenskraftiga.

SOURCING

Radars oberoende rådgivare hjälper verksamheter att förbättra IT- och affärsprocesser genom att tillhandahålla strategiska råd, analys och inköpsstöd. Vi stöttar er i att välja rätt leverantör och teknik för att öka er konkurrenskraft och genom SPN (Sourcing Professionals Nordic), en del av Radar Group, hjälper vi er med strategier kring in- och outsourcing. Med Radar som rådgivare får du tillgång till vår kompetens och metodik, bästa praxis, mallar och data.

Vi tillhandahåller stöd i alla typer av strategiska frågor och analyser, inklusive inköp och IT. Vi assisterar även med design och val av inköp, offentliga inköpsprocesser och governance.

Våra rådgivare har erfarenhet av kontraktsrätt och erbjuder väl beprövade metodologier och ramverk för att hjälpa kunderna att kritiskt analysera sin interna organisation och säkerställa leverans av förväntat värde till sin verksamhet.

PRISREVISION

Vidare är våra rådgivare specialister på att genomföra benchmarks kopplade till pris i existerande avtal.

Mer information

arrow
rådgivning
Insiktshub - beslutsfattare
Insiktshub - beslutsfattare

Insiktshub

OMVÄRLDSANALYS MED INSIKTER, DATA OCH ANALYS

Ett abonnemang som ger IT-verksamheter och beslutsfattare heltäckande omvärldsanalys och stöd i realtid baserat på global- och lokal utveckling. I vår digitala platform, Radars Insiktshub, hittar du bland annat insikter och rapporter om marknad, strategi och omvärld. Som abonnemangskund hos Radar erbjuder vi IT-verksamheter och dig som beslutsfattare en heltäckande omvärldsanalys och stöd i realtid baserat på global- och lokal utveckling, utöver detta har du alltid tillgång till den senaste datan och insikterna.

DIGITALA VERKTYG

Du hittar även digitala verktyg som förenklar ditt arbete, till exempel: benchmarking, best practice och mjukvaru-utvärderingar som gör att du kan jämföra mognad eller nyckeltal mot dina likar och konkurrenter, ett viktigt underlag för beslut. Hitta information om marknadens över 200 ledande IT-leverantörer i Leverantörskollen. Under best practice hittar du workshops, processer, mallar och verktyg. Via våra globala partners så finns det också magiska kvadranter för plattformar och mjukvaror inom samtliga områden.

Läs mer

arrow
beslutsfattare nätverk
beslutsfattare nätverk

Event och nätverksträffar för dig som IT-beslutsfattare

Radars event erbjuder en unik plattform där beslutsfattare inom IT-ekosystemet träffas för att lyfta, diskutera och belysa aktuella områden som vi påverkar eller påverkas av. Tillsammans med Radar och utvalda leverantörer av IT och Tech har du möjlighet att inspireras, ta del av de senaste trenderna, datadrivna lokala insikter och nätverka. Radar håller flera stora fysiska event varje år: Radar Summit med ca 900 deltagare i Stockholm och nu även i Göteborg där fokus ligger på att belysa aktuella ämnen och trender. Radar Security – ett annat av våra event där vi samlar ca 300 IT-beslutsfattare med cybersäkerhet på agendan, samt lansering av vår rapport: Svensk Cybersäkerhet. Utöver fysiska event håller vi även Radar Talk, flertalet webinar och ett antal mindre seminarier inom diverse fokusområden.

NÄTVERKSTRÄFFAR

Radar har även ett CIO/IT-chefsnätverk där du kan nätverka med jämlikar, diskutera gemensamma frågeställningar samtidigt som du drar lärdom av andra och bygger ett bredare personligt nätverk. Radar arrangerar träffarna flera gånger per år och Radar inleder varje träff med en dragning kring ett ämne som valts av gruppen. Nätverket gör årligen även ett studiebesök i en verksamhet- eller hos en leverantör av intresse.

 

Skicka intresseanmälan

arrow

Lokal data - bara ett knapptryck bort

LOKAL OCH NORDISK DATA

Radars insikter bygger på lokalt insamlad data kombinerat med globala samarbeten. Genom miljontals datapunkter i ekosystemet, samt genom närhet och erfarenhet är vi ledande på den nordiska marknaden.

30 000+ RAPPORTER

Radars portal innehåller relevanta rapporter, analyser och best practice som ger uppdaterade insikter kring utveckling, trender, drivkrafter och prioriteringar.

INSIKTER OCH FAKTA

Vi förfinar data till insikter så att du som företagsledare kan fatta mer effektiva beslut vid rätt tidpunkt och därmed skapa konkurrenskraft.

Vad passar dig bäst?

Genom att erbjuda olika nivåer av medlemskap - från gratis till strategisk medlemsnivå så kan vi se till att du har de senaste datadrivna insikterna för att du ska kunna fatta bättre beslut vid rätt tillfälle i din verksamhet - oavsett budget.

Member

Utforska utvalda delar av Radars insiktshub

0 SEK

Ingen bindningstid

Skapa konto

  Detta ingår

  En användare
  Radar Insights - nyhetsbrev
  Läs utvalda rapporter
  Inbjudan till utvalda event (IT-köpare)
  Tillgång till leverantörskollen
  Webinar

Personal

För dig som vill vidareutveckla din kompetens

10 000 SEK

12 månader

Beställ

  Detta ingår

  En användare
  Radar Insights - nyhetsbrev
  Läs och ladda ner alla rapporter
  Inbjudan till alla event (IT-köpare)
  Tillgång till leverantörskollen
  Webinar
  Läs och ladda ner alla best practice
  Läs och ladda ner alla software reviews
  Tillgång till Radars benchmark-databas
  Support via chatt

Professional

För företag som förstår värdet av omvärldsanalys

45 000 SEK

12 månader

Beställ

  Detta ingår

  Upp till 25 användare
  Radar Insights - nyhetsbrev
  Läs och ladda ner alla rapporter
  Inbjudan till alla event (IT-köpare)
  Tillgång till leverantörskollen - Sök, filtrera & redigera
  Webinar
  Läs och ladda ner alla best practice
  Läs och ladda ner alla software reviews
  Tillgång till Radars benchmark-databas
  Support & rådgivningsstöd via chatt
  Fri onboarding
  KAM-stöd

Strategic

Omfattande omvärldsanalys och strategisk partner till Radar

90 000 SEK

12 månader

Beställ

  Detta ingår

  Obegränsat
  Radar Insights - nyhetsbrev
  Läs och ladda ner alla rapporter
  Inbjudan till alla event (IT-köpare)
  Tillgång till leverantörskollen - Sök, filtrera & redigera
  Webinar
  Läs och ladda ner alla best practice
  Läs och ladda ner alla software reviews
  Tillgång till Radars benchmark-databas
  Support & rådgivningsstöd via chatt
  Fri onboarding
  KAM-stöd
  Föreläsning Ledning/IT-avdelning
  16h personlig rådgivning med namngiven Radar rådgivare

Kontakta oss