Unsplash by Mika Korhonen

Tjänster för IT-leverantör

Konkurrenskraft med datadrivna insikter

Radar kan den lokala nordiska marknaden bättre än någon annan rådgivare. Våra underrättelser om omvärlden, marknaden och om era konkurrenter hjälper er som IT-leverantör att hålla er affärsplan uppdaterad i realtid.

arrow
leverantör

© windturbine small

leverantör

Det här erbjuder vi dig som Tech- eller IT-leverantör

Vi hjälper dig att fatta rätt marknads- och kund-strategiska beslut samt ger ett löpande operativt stöd till IT-leverantörer inom leverans, marknad, försäljning, ledning och styrning. Alla tjänster som Radar erbjuder syftar till att göra dig som kund mer förberedd på händelser och göra er verksamhet mer konkurrenskraftig än övriga aktörer på marknaden. Som kund- och samarbetsparter hjälper vi på Radar dig med att ha den rätta- och lokala datan bara ett knapptryck bort i vår Insiktshub eller genom strategisk rådgivning. Här kan du läsa mer om våra tjänster som riktar sig mot dig som leverantör av Tech eller IT-tjänster.

 

 

 

strategisk rådgivning

Strategisk rådgivning

Våra rådgivare arbetar med att stärka er verksamhet och skapa konkurrenskraft. Vi arbetar med strategisk rådgivning från rent operativa frågeställningar över till att utveckla affärs- och konkurrenskraft.

SOURCING OCH PRISREVISIONER

Radar ger helt oberoende rådgivning inom området sourcing och riktas åt såväl IT-leverantörer som köpande verksamheter. Val av teknik och leverantör är utmanande och våra rådgivare har tillgång till unika data inom kundnöjdhet, värdeskapande och effekt vilket är viktiga ingående komponenter i den rådgivning vi levererar. Vid sidan om det är våra rådgivare specialister på att genomföra benchmarking relaterade till pris i existerande avtal.

Kontakta oss

arrow
strategisk rådgivning

© strategiskrådgivning

insiktshub

© insikter flamingo

insiktshub

Insiktshub

OMVÄRLDSANALYS MED INSIKTER, DATA OCH ANALYS

I vår digitala plattform, Radars Insiktshub, hittar du bland annat insikter samt rapporter om marknad, strategi och omvärld. Våra abonnemangskunder har därför alltid tillgång till den senaste datan och insikterna för att kunna ta rätt beslut vid rätt tidpunkt, vilket skapar konkurrenskraft. Ett abonnemang ger IT-leverantörer heltäckande marknadsanalys och stöd i realtid baserat på global- och lokal utveckling.

DIGITALA VERKTYG: BENCHMARKING, BEST PRACTICE OCH MJUKVARU-UTVÄRDERINGAR

Du hittar även digitala verktyg som förenklar ditt arbete, till exempel: benchmarking, best practice och mjukvaru-utvärderingar – jämför mognad eller nyckeltal mot dina likar och konkurrenter. Hitta information om marknadens över 200 ledande IT-leverantörer i Leverantörskollen. Under best practice hittar du workshops, processer, mallar och verktyg. Via våra globala partners finns det inom samtliga områden också magiska kvadranter för plattformar och mjukvaror.

Så blir du medlem

arrow
content leverantör

Vill ni ha hjälp med content och aktivering mot er målgrupp?

Bra content skapar lokal igenkänning hos den målgrupp som ni vill rikta er mot. Radar är specialister på att ta fram- och utveckla olika typer av content åt våra kunder – content som bygger på lokala data och högt värdeskapande mot den målgrupp ni som IT-leverantör vill driva aktivering mot.

Aktivering av marknaden kan ske på många olika sätt. Vid sidan om bra content så har Radar utvecklat spännande och unika möjligheter inom Radar Talks, ett webinar där Radar och partner diskuterar ett aktuellt ämne med Radar som hanterar hela processen.

Vidare har vi Radar Pod – podcasts där Radar och partner talar runt aktuella ämnen med Radar som hanterar hela processen, samt slutligen, möjligheten att ha Radar som talare på ert event. I all aktivering nås även Radars nätverk av kommunikation och erbjuds deltagande.

Kontakta oss

arrow
content leverantör

© Unslash by Vidar Nordli-Mathisen

leverantör event

© leverantör event e1660208806489

leverantör event

Radar event

Radar håller flera stora fysiska event varje år: Radar Summit med ca 900 deltagare i Stockholm och nu även i Göteborg där fokus ligger på att belysa aktuella ämnen och trender. Radar Security – ett annat av våra event där vi samlar ca 300 IT-beslutsfattare med cybersäkerhet på agendan, samt lansering av vår rapport: Svensk Cybersäkerhet. Utöver fysiska event håller vi även Radar Talk, flertalet webinar och ett antal mindre seminarier inom diverse fokusområden.

VILL DU VARA EN DEL AV VÅRA EVENT?

Som leverantör inom IT-ekosystemet har du möjlighet att medverka som samarbetspartner på våra event. Våra event möjliggör tillfälle att nätverka med IT-beslutsfattare och andra branschaktörer.

Kontakta oss

arrow

Radars kunder visar starkare utveckling än genomsnittet

>22 %

IT-leverantörer som är Radar-kunder uppvisar högre vinstmarginal (22% högre EBITDA jämfört med genomsnittet i IT-branschen)

>200 %

IT-leverantörer som är Radar-kunder har i genomsnitt 3 gånger högre omsättning än resten av den svenska IT-branschen.

MemberCorporateStrategic
Gratis67 000 SEK 90 000 SEK
Väx med vårt medlemsnätverk på 14000 medlemmarFör företag som förstår värdet av omvärldsanalysOmvärldsanalys och strategisk partner
Nedladdningsbart innehållUtvalda

-

-

Rapporter

-

Presentationer

-

Best practice

-

Software reviews

-

Taktiska nykeltalLäsa

-

Radar InsightsNyhetsbrev

Håll dig uppdateradIntervjuer

2

Branschsvep

2

Spaningar

2

JämförBenchmarks

3,4

Konsultpriser

-

Leverantörer

-

EventFysiska

5

Ondemand

6

Talks

6

Tvods

-

Datautbytei Insiktshub

4

Scorecards

-

Skräddarsytt

-

-

SupportHjälp

-

Analytiker och RådgivareChatt

-

4

Direktkontakt

-

-

Presentationer/TalareInternt (till ex ledning)

-

-

För extern publik

-

7

-

7

WorkshopsMål- och resultatdrivna

-

7

-

7

UtvärderingAvtal

-

7

-

7

Strategi

-

7

-

7

Effekt av IT-investering

-

7

-

7

Nöjdhet

-

7

-

7

PartnerskapGovernance

-

-

Flerårsstrategi

-

-

⇣ Show More Details ⇣
Skapa konto
Beställ
Beställ

2 [Vissa är bara för kunder, t ex en del analysdelar]

3 [IT-budget och säkerhetsbenchmark]

4 [Grundläggande, ej detalj]

5 [I mån av plats. Kunder har förtur]

6 [Partnerevent och utvalda Radarevent]

7) Tjänster tillgängliga separat.

Kontakta oss