Nya insikter från Radar: Den svenska hotbilden och cybersäkerhetsmognad för svenska verksamheter

Hans Werner på Radar Summit.

På Radar Security den 26 mars 2024 samlas återigen beslutsfattare inom IT och Tech för en dag fylld med insikter och inspiration för riskhanteringssarbetet och verksamhetsåret 2024.

“Sverige har blivit medlem i NATO, vilket ökar aktiviteten kring desinformation och destabilisering mot Sverige. I denna virvel av geopolitiska förändringar och ekonomiska utmaningar, där stormakter spelar ett högriskspel med både energi och teknik som insatser, framstår Sveriges väg framåt som en balansakt mellan globala trender och nationell försiktighet,” säger Hans Werner, arbetande styrelseordförande på Radar.

Hans Werner berättar hur Radar har satt ihop agendan för att adressera de största globala och lokala riskerna. “World Economic Forums nya rapport om globala risker visar att desinformation, cyberosäkerhet, inbördeskrig, inflation och bristande ekonomiska utvecklingsmöjligheter präglar bilden. Det är viktigare än någonsin för beslutsfattare att uppdatera sig om externa och interna riskfaktorer, samtidigt som de förväntas optimera sina resultat i ett svårt ekonomiskt läge.

-Sverige blir extra utsatt eftersom vi är en ledande innovationsnation och är bland de mest digitala samhällena. Radar kommer att ge nya insikter om det geopolitiska och säkerhetsläget för att säkra alltmer strategiska IT-beslut inom svenska och nordiska verksamheter,” säger Hans Werner.

Nya insikter kring cybersäkerhetsmognad, cybersäkerhetsförsäkringar och NIS2

Radar släpper också Cybersäkerhetsrapporten 2024 på Radar Security, med rekommendationer och slutsatser. Rapporten visar hur cybersäkerhetsmognaden förändrats i Sverige, och hur stor andel av Sveriges företag och verksamheter som är på rätt nivå för att möta dagens hotbild. Vad återstår att göra och hur ska man tänka stegvis och metodiskt när det gäller NIS2 lagstiftning som faktiskt bör beröra alla ur ett robusthet synsätt?

Radars experter går också genom vilka fallgropar och möjligheter som finns inom marknaden för cybersäkerhet i Sverige.

Hotbilden mot svenska lärosäten och en spionhistoria

Radar Security kan också presentera en keynote från biträdande säkerhets- och säkerhetsskyddschef Thom Thavenius från Kungliga Tekniska Högskolan, KTH. Thom Thavenius kommer att presentera omvärldsläget för Sveriges mest framstående lärosäten, bland annat när det gäller främmande makts försök att komma åt viktig forskning/grundforskning. Detta inkluderar IT-området och inte minst cybersäkerhet.

Fokus är på Kina, Ryssland, Iran och USA, och var och en av dessa aktörer har olika intressen/behov. De har även olika modus operandi, dvs. sätt att agera gentemot Sveriges lärosäten. Thom Thavenius kommer också att beskriva hur Sveriges universitet och lärosäten kan skydda sig.

Detta kommer att varvas med en mycket aktuell och relevant spionhistoria från ett av Sveriges universitet.

Många nordiska beslutsfattare samlas den 26 mars på Hotel Birger Jarl i centrala Stockholm. För mer information och för att anmäla dig, besök evenemangets webbplats: https://radarsecurity24.event.radargrp.com/ .

Om Radar

Radar specialiserar sig på insiktsfulla analyser och vägledning för att hjälpa organisationer att navigera genom komplexa ekonomiska och teknologiska landskap. Radar betjänar över 15 000 kunder i Norden och grundades 2007 av Hans Werner. Vi följer underliggande regulatorisk utveckling, marknadsutveckling och teknologitrender som påverkar grunden för IT-verksamheter. Radar har cirka 25 anställda med huvudkontor i Stockholm, Sverige, samt kontor i Göteborg och Oslo. Läs mer på https://radargrp.com.

Kontakta oss

Kontakta oss
Iselin Paulsen