Skatteverket väljer Radar Group som leverantör av regional rådgivning samt omvärldsbevakningstjänst

Upphandling på global och regional nivå 

Hans Werner på Radar Summit.

Skatteverket har valt Radar Group som ramavtalsleverantör av regional omvärldsbevakningstjänst till ett uppskattad värde av 50 MSEK. Upphandlingen har initierats av eSamverkansprogrammet (eSam), och ramavtalen kan avropas av eSams 38 medlemsorganisationer. -Vi är glada för förtroendet, och ser fram emot att leverera rådgivningstjänster med ett dedikerat fokus på den nordiska och svenska IT-marknaden där regionala skillnader har en direkt påverkan på svenska myndigheter, säger arbetande styrelseordförande i Radar, Hans Werner.

Skatteverkets upphandling innefattar två anbudsområden, omvärldsbevakning Global och omvärldsbevakning Regional, och ramavtal tecknas med en leverantör per område. Anbudsgivare hade möjlighet till att lämna anbud på anbudsområde global eller regional men inte båda. -Det är bra att Skatteverket har gjort en behovsvärdering som klart skiljer mellan globala behov och det mer nordiska och regionala behovet. Beslutfattare behöver goda beslutsunderlag, med nordiskt perspektiv på frågor som kompetens, konsultpriser, nya tekniker, politiska beslut, betydande händelser på global nivå och andra externa faktorer som påverkar på förhållanden för svenska myndigheter, betonar Hans Werner. 

 

-Radar uppfyller behoven av oberoende, kvalitativ omvärldsanalys med ett dedikerat lokalt och regionalt perspektiv. Det ger oss en bättre förståelse med insikt i den komplexa omvärld och it-marknad vi verkar i, säger Juliana Cadavid, strategisk inköpare It inom Inköpsenheten, Skatteverket.  

 

Tjänsterna som ingår är bland annat omvärldsbevakning med regionalt och lokalt perspektiv, strategiska analyser, vägledande expertrådgivning från analytiker, data, tillgång till dokumentation och underlag i kunskapsbank. Ramavtalet på regional nivå omfattar också konsulttjänster med fokus på legal påverkan, benchmark, leverantörsval, priser och kostnader med mera. Upphandlingen återfinns med diarienummer 8-2572050. 

 

Ser fram emot att delta i fler upphandlingar 

Andra offentliga myndigheter kan inspireras av Skatteverkets upphandling, och fler offentliga verksamheter ska framöver upphandla liknande ramavtal. -Vi ser en utveckling där fler verksamheter ser nyttan av lokal och nordisk spetskompetens. Att följa underliggande regulatorisk utveckling, marknadsutveckling och teknologitrender som påverkar grunden för IT-verksamheter, gör att vi kan ge råd och rekommendationer om hur utvecklingen kan hanteras. Konkurrens inom analys- och omvärldsbevakning gynnar alla, och vi ser fram emot att konkurrera om fler offentliga avtal både i Sverige och Norge framåt, säger Hans Werner.  

 

Om Radar

Radar specialiserar sig på insiktsfulla analyser och vägledning för att hjälpa organisationer att navigera genom komplexa ekonomiska och teknologiska landskap. Radar betjänar över 15 000 kunder i Norden och grundades 2007 av Hans Werner. Vi följer underliggande regulatorisk utveckling, marknadsutveckling och teknologitrender som påverkar grunden för IT-verksamheter. Radar har cirka 25 anställda med huvudkontor i Stockholm, Sverige, samt kontor i Göteborg och Oslo. Läs mer på https://radargrp.com.

Kontakta oss

Kontakta oss
Iselin Paulsen