tech och it-rådgivning

Datadriven Tech och IT-rådgivning för bättre beslut

Radars rådgivare besitter en bred expertis när det kommer till strategisk rådgivning. Här erbjuder vi våra kunder framtagande av- eller second opinion på strategier såsom IT-strategier, digitala strategier, strategier inom kompetensförsörjning och sourcing.

arrow
rådgivningstjänster

© rådgivningstjänster

rådgivningstjänster

Optimera din affärsstrategi med Radars skräddarsydda Tech och IT-rådgivning

Radar erbjuder mångsidig och kompetent Tech och IT-rådgivning. Vi hjälper IT-leverantörer och beslutsfattare att dra nytta av datadrivna insikter och lokala kunskaper för att forma framgångsrika strategier, fatta välgrundade beslut och optimera sin IT-verksamhet.

Vårt erbjudande omfattar strategisk rådgivning, skräddarsydd rådgivning och beslutsstöd inom områden som kompetensförsörjning, sourcing, marknadsföring, förändringsledning, konkurrensanalys och mycket mer. Med vårt stöd kan ni navigera genom utmaningarna inom Tech och IT och ta era affärer till nya höjder.

 

strategisk rådgivning

Strategisk rådgivning: Framtagande och utvärdering av strategier

Radar är er partner när det kommer till strategisk rådgivning av högsta kvalitet. Våra erfarna rådgivare besitter en bred expertis inom områden som IT-strategier, digitala strategier, kompetensförsörjning och sourcing.

Vi arbetar tätt tillsammans med er för att formulera skräddarsydda strategier som är anpassade efter era unika affärsbehov. Genom att utnyttja de senaste tekniktrenderna och bästa praxis inom branschen säkerställer vi att ni är ledande och har en konkurrensfördel.

 

Kontakta oss för skräddarsydd strategisk rådgivning

arrow
strategisk rådgivning

© Strategisk rådgivning

beslutsunderlag

© beslutsunderlag

beslutsunderlag

Optimering av kostnader och risk: Beslutsunderlag för framgång

När det gäller beslutsfattande ger vi er den kunskap och information ni behöver för att fatta välgrundade beslut. Vi analyserar er IT-kostnadsmassa och hjälper er att optimera kostnaderna i linje med er verksamhet.

Dessutom bedömer vi den digitala affärsrisken och identifierar strategiska IT- och Tech-satsningar för att minska riskerna och öka er konkurrenskraft. Med vårt stöd får ni ett solidt beslutsunderlag som ger er trygghet och möjlighet att maximera resultatet.

 

Få hjälp att optimera dina IT-kostnader och affärsbeslut

arrow
sourcing rådgivning

Sourcing: Optimering av IT- och affärsprocesser

För att förbättra era IT- och affärsprocesser erbjuder vi en omfattande sourcing-rådgivning som hjälper er att nå nya höjder. Våra oberoende rådgivare erbjuder strategiskt stöd, genomför noggranna analyser och ger er inköpsstöd och upphandlingsstöd.

Vi vägleder er i valet av rätt leverantör och teknik för att öka er konkurrenskraft och effektivitet. Genom våra erfarna rådgivare får ni tillgång till välstrukturerade och effektiva sourcing-processer som garanterar optimala resultat.

 

Kontakta oss för att förbättra dina IT- och affärsprocesser

arrow
sourcing rådgivning

© Sourcing

prisrevision rådgivning

© prisrevision

prisrevision rådgivning

Prisrevision: Benchmarks och optimering av avtalspriser

Våra specialiserade rådgivare genomför detaljerade prisbaserade benchmarking-analyser av era befintliga avtal. Vi granskar era avtalspriser noggrant för att säkerställa att ni får maximalt värde för era IT-tjänster.

Med vår expertis och erfarenhet hjälper vi er att optimera era kostnader och förhandla fram fördelaktiga avtalsvillkor. Vi arbetar för att ni ska uppnå bästa möjliga resultat och maximera er investering.

Kontakta oss för en kostnadsoptimering och avtalsprisutvärdering

arrow
Mergers and Acquisitions

M&A-rådgivning: Stöd vid företagstransaktioner

Radar är din pålitliga partner för företagstransaktioner inom IT-ekosystemet. Med vår gedigna erfarenhet och unika kompetens erbjuder vi omfattande stöd vid försäljning, sammanslagning och förvärv av företag.

Vi är specialister på nordiska och internationella verksamheter inom IT-ekosystemet och hjälper dig att driva din verksamhet framåt. Låt Radar bli din partner och ta din verksamhet till nya höjder inom IT-ekosystemet.

Kontakta våra experter för framgångsrika företagstransaktioner

arrow
Mergers and Acquisitions

© Unsplash mike kienle IccTpNQFo6A 2

Kom igång med Radar idag - Kontakta oss för framgång inom IT-ekosystemet