Radar och Truesec lanserar ny rapport: Cyberhoten i Sverige

© Radar Hans Werner Marcus Murray Truesec

RAPPORT: CYBERHOTEN I SVERIGE

Idag lanserar vi den här efterlängtade rapporten i samarbete med Truesec. Rapporten är helt unik i sitt slag med lokal data och analys av den aktuella lägesbilden av hotnivån i Sverige. 

Cyberhoten i Sverige och mot svenska verksamheter förändras ständigt. I ett unikt samarbete mellan Radar och Truesec vill vi ge dig som verksam i Sverige förutsättningar att arbeta datadrivet med risker kopplat till cyberhot för att kunna förebygga dataintrång.

THREATCON – RÅDANDE HOTNIVÅ FÖR IT-ATTACKER

För att mäta nivån av cyberhotet över tid, lanserar Radar och Truesec tillsammans verktyget ThreatCon. ThreatCon anger rådande hotnivå för IT-attacker riktade mot Sverige utifrån faktiskt genomförda IT-attacker i relation till förmågan till skydd. Nya bedömningar görs löpande och presenteras på en skala mellan 1 (lugnt), 2 (normalt) upp till 5 (max).

INITIATIV FÖR EN DATADRIVEN LÄGESBILD ÖVER SVENSKA CYBERHOTET

“Säkerhetsarbete är viktigt och det har saknats svensk information som är enkel att ta till sig. Det här är nästa steg i att hjälpa IT-Sverige höja garden förstå hur hotbilden utvecklar sig öppet för alla och inga hemligheter – det vinner vi alla på.” – säger Hans Werner VD på Radar.

– ”Det viktigaste att börja med är att investera i en bra förmåga att upptäcka dataintrång, och sen kunna göra snabba åtgärder så det inte leder till stora skador”, säger Marcus Murray VD på Truesec.

Vi hoppas att rapporten blir användbar för dig som läsare och ser fram emot att utveckla innehållet och upplägget tillsammans för att ge Sverige tillgång till en datadriven lägesbild över cyberhotet som också är enkel att ta till sig.

Rapporten finns tillgänglig för alla, oavsett om du är kund eller gratis nätverksmedlemmar. Logga in eller skapa enkelt ett konto genom att klicka här.

Kontakt:

Kontakt:
Hans Werner