Hans Werner utsedd till arbetande styrelsesordförande och Magnus Eriksson som ny VD för Sverige

Radar Group är inne i en stark tillväxt. Bolaget upplever en stark efterfrågan på såväl omvärldsanalys, strategisk rådgivning som sina events. Under 2022 växte Radar med 30 procent och under första halvan av 2023 har tillväxten fortsatt än högre nivå. För att fortsätta denna spännande tillväxtresa har Styrelsen fattat beslut om att nuvarande VD, Hans Werner kommer att ta rollen som arbetande styrelseordförande, och vara ännu mer aktiv med bolagets strategi, expansion och mot marknaden med Radars skarpa spaningar och analyser. Styrelsen har också utsedd Magnus Eriksson som ny VD för Radars verksamhet i Sverige.

Bild på Radars arbetande styrelsesordförande, Hans Werner

Hans Werner, arbetande styrelsesordförande i Radar

Vi befinner oss i en osäker tid, och det nordiska tech- och IT-ekosystemet förändras i en allt snabbare takt. Behovet av lokalt förankrad analys och rådgivning är större än någonsin, och Radar kommer att fortsätta sin tillväxtstrategi genom att utöka och expandera sin verksamhet. Magnus Eriksson som ny VD i Sverige är ett viktigt grepp för utökad operativ kraft.

 -Det känns jättespännande att få lämna över VD posten till en så kompetent person som Magnus som har lång erfarenhet av att bygga organisationer i stark tillväxt. Tillsammans kommer jag och Magnus kunna stärka Radars resa de kommande åren. Jag ser fram emot att också få arbeta mer utåtriktat mot kunder, marknad och partners i en stark expansionsfas för Radar Group, säger Hans Werner.

Magnus Eriksson har tidigare haft positionen som vice VD Ework Group, en marknadsledande oberoende talangleverantör verksam i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Polen.  Magnus har varit en del av Eworks ledningsgrupp i många år, och var central i bolagets utveckling från 1 miljard till 16 miljarder SEK i omsättning. Han har också haft ledande roller i TeleComputing, nuvarande Advania. Magnus är utbildad civilekonom, och har lång erfarenhet från ledning och strategi inom privat sektor.

-Radar har lojala och nöjda kunder, och har vuxit till en viktig och oberoende aktör i det nordiska IT-ekosystemet. Träffsäkra omvärldsanalyser ger viktiga underlag för bättre beslut, och jag ser fram emot att jobba tillsammans med duktiga medarbetare, ledning och kunder för att fortsätta den goda tillväxten i bolaget, säger Magnus Eriksson.

Om Radar Group

Analys- och rådgivningsbolaget Radar betjänar över 14 000 användare av vår omvärldsanalys i Norden. Radar grundades 2007 av Hans Werner och arbetar med insikter, analyser och strategisk rådgivning för de respektive nordiska länderna. Radars branschexperter ger råd inom IT-ledning, strategi, sourcing och affärsutveckling. Radar skapar kundvärde och tack vare lojala och nöjda kunder har företaget vuxit till en viktig och oberoende aktör i det nordiska IT-ekosystemet. Radar levererar analyser och insikter baserat på lokal information, kopplad till strategisk information. Prioriteringar och nyckeltal delas av kunder som är beslutsfattare från både leverantör- och köparsidan. Radar följer underliggande regulatorisk utveckling, marknadsutveckling och teknologitrender som påverkar grunden för IT-verksamheter och ger råd och rekommendationer om hur utvecklingen kan hanteras. Radar utvidgade nyligen sin verksamhet till Norge och Radar har 22+ anställda och har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, med ytterligare kontor i Göteborg och Oslo. Läs mer på https://radargrp.com.

Kontakta oss

Kontakta oss
Iselin Paulsen