OMVÄRLDSANALYS FÖR SVERIGES ALLA KOMMUNER

© Unsplash bastien herve

Radar har i samarbete med KommITS tagit fram ett avtalspaket, som ger Sveriges kommuner tillgång till viktig omvärldsanalys och trendspaning inom IT-området.

Genom att samla underrättelser om omvärlden kan Radar förse både stora och mindre kommuner med datadrivna insikter för att möjliggöra bättre beslut på lokal nivå.

”Våra medlemmar, dvs merparten av Sveriges kommuner, står inför stora utmaningar framöver. Digitalisering och riskminimering tillsammans med Sveriges och Europas arbete med regulatoriska krav, står väldigt högt på vår agenda. Radar står för en nordisk och lokal förankring och kan ge oss en god vägledning i en snabbrörlig och svåranalyserad bransch” säger Lotta Nordström Ordförande på KommITS.

 Vi lever i en tid där den geopolitiska situationen har en mycket stor påverkan på det svenska och nordiska IT-området. Påverkan från händelser inom t.ex. energi, kompetens, IT-säkerhet har fått en helt annan signifikans senaste åren och vikten av att ha kontroll på händelseutvecklingen har aldrig varit viktigare.

Radar har under 20 års tid levererat datadrivna insikter till den nordiska marknaden och vår roll är att stå centralt i ekosystemet och förse såväl leverantör- som IT-köpare med rätt beslutsunderlag.

Radars ambition är att hjälpa och stödja Sverige till att bli världsledande inom IT och tech området. Svensk offentlig sektor är navet för välfärd och utbildning, där har kommunerna en väldigt central roll. Vi är väldigt glada att få signerat detta samarbetsavtal med KommITS, som ger oss möjlighet att nå ut till merparten av Sveriges kommuner med våra insikter ” säger Radars VD Hans Werner.

Kontakt:

Hans Werner