Radars leverantörskvalitet: Kundvärde och hög kundnöjdhet

Ledande företag skapar kundvärde och hög kundnöjdhet

Hans Werner, vd

Varje år genomför Radar en större undersökning kring leverantörskvalitet. I år deltog över 1 100 svenska verksamheter i att bedöma sina leverantörer i vad som är Sveriges största kvantitativa undersökning hos IT-beslutsfattare runt levererad kundnöjdhet och kundvärde.

Leverantörskvalitetsgranskningen visar att kundernas genomsnittliga nöjdhet med sina IT-leverantörer sjunker något under 2023 jämfört med 2022. Samtidigt visar analysen att ledande leverantörer uppnår lika hög kundnöjdhet som förra året.

-Sourcing och val av rätt kompetens och leverantör till IT-utmaningar och IT-möjligheter blir allt viktigare. En god sourcingstrategi utnyttjar möjligheter och reducerar risk, och leverantörskvalitetsgranskningen är et verktyg för att hitta rätt, säger Hans Werner.

I jämförelse med de andra segmenten upplevs leverantörens roll i relationen ha en ökad proaktivitet. Tredjepartintrång, störningar och attacker mot outsourcing eller molntjänsteaktörer har varit substantiella under slutet på 2022 och början av 2023. Tjänsteleverantörerna har aktivt arbetat med att avvärja dessa attacker och hot, vilket kan ha bidragit till uppfattningen att de är mer proaktiva jämfört med tidigare år.
-Resultatet i Radar Leverantörskvalitet 2023 visar att proaktivitet i relationen värderas allt högre under en period med ansträngda budgetar, osäker ekonomi och ökad cyberhot för köparsidan, säger Hans Werner, vd Radar.

Ökat intresse för lokala alternativ​ inom infrastruktur och drift

Det osäkra geopolitiska läget, ett starkt ökat säkerhetsfokus, samt introduktionen av tuffare regulatoriska krav medför att det finns ett ökande intresse för lokala alternativ eller nearshore som alternativ till offshore för outsourcing av infrastruktur och drift. Från att tidigare primärt ha varit en kostnadsfråga får säkerhet och tillgänglighet nu ett större fokus i val av outsourcingpartner, vilket påverkar kravställningen på leverantörer, säger hans Werner VD Radar i en kommentar.

Fullständig rapport finns tillgänglig i portalen för kunder på radargrp.com eller kan beställas separat genom att kontakta oss.

Om rapporten

Rapporten ingår i Radars löpande rapportutgivning sedan 2011. Den presenterar utveckling och analys avseende kundnöjdhet hos leverantörer som vardera bedöms utifrån åtta egenskaper. Resultat visas på fyra definierade segment av IT-tjänstemarknaden infrastruktur & drift, verksamhetsnära IT, användarnära IT samt konsulttjänster.

Respondenturval, datainhämtning och de modeller som ligger till grund för denna rapport är genomförda och skapade av Radar på ett oberoende och objektivt sätt, utan påverkan eller insyn från tredje part.

De fem företag som ligger i topp i respektive kategorin anses av Radar som ”ledande” och är de som av kunderna skiljer sig avsevärt från genomsnittet vad gäller förmågan att skapa kundvärde och hög kundnöjdhet.

Om Radar

Analys- och rådgivningsbolaget Radar är Nordens ledande leverantör av tjänster inom IT-ledning, strategi, affärsutveckling och event till IT-branschen. Regulatorisk utveckling, marknadsutveckling och teknologitrender som påverkar grunden för IT-verksamheter analyseras, och våra branschexperter ger råd och rekommendationer om hur utvecklingen kan hanteras. Radar har 20+ anställda och har sitt huvudkontor i Stockholm med kontor i Göteborg och Oslo.

Läs mer på https://radargrp.com

Kontakta oss om du har frågor

Kontakta oss om du har frågor
Iselin Paulsen