NY RAPPORT: INDUSTRIELL UTVECKLING GER ÖKNING I IT-BUDGETERNA FÖR 2024

Ökad efterfrågan efter IT-tjänster

Radar, en av de ledande strategiska rådgivningsfirmorna, har släppt sin senaste rapport som ger en omfattande analys av Sveriges geopolitiska, ekonomiska, regulatoriska och tekniska landskap för år 2024.  Prognoserna pekar på en lågkonjunktur ekonomiskt men också på en svag och stadigvarande högkonjunktur inom IT-sektorn. Spaningar kring IT-tillväxten ger viktiga indikationer på hur verksamheterna bör prioritera framåt. 

-Vi tror på en ökning i efterfrågan efter IT-tjänster, och att realiseringsökningen kommer att hamna på totalt 2,1 procent. IT-budgetarna kommer att öka med 1,55 procent och verksamhetsfinansierad IT kommer öka med 4,40 procent, säger styrelseordförande i Radar, Hans Werner.

 

Hans Werner på Radar Summit

Hans Werner på Radar Summit.

 

BEHOV AV ATT FÖRSTÄRKA INDUSTRIELL UTVECKLING FÖR SVENSKA VERKSAMHETER

-Sverige och svenska verksamheter har behov av att förstärka industriell utveckling och förändring i en alltmer digitaliserad värld. Geopolitiska risker och den ekonomiska utvecklingen leder till ett ökat utnyttjande av IT och teknik vilket skapar sårbarheter och brister om man inte digitaliserar på ett robust sätt. Vi ser att plattformsekonomiska lösningar med fokus på digitalisering, automation och cybersäkerhet kommer växa starkt i Sverige som ett svar på rådande utveckling de kommande åren, fortsätter Hans Werner.

Sverige och det förestående inträdet i NATO, maktkamp mellan USA och Kina, och ett allt tydligare spel i olika typer av allianser har skapat en all mer utmanande geopolitisk situation för verksamheter och samhälle.

ÖKAT DESINFORMATION OCH DESTABILISERING MOT SVERIGE

-Vi befinner oss i en geopolitisk kamp inom energisystem, ekonomiska system och politiska system där just IT och teknik också används som strategisk och taktisk spelbricka. Det korta och långa spelet mot Europa och Sverige sker inom energiområdet samt inom hybrid påverkan. Att Sverige har sökt NATO-medlemskap ger ökat aktivitet kring desinformation och destabilisering mot Sverige. Länder som söker aktivt bryta sig ur energiberoenden under rysk påverkan eller ur ekonomiska och tekniska handelsmodeller under kinesisk påverkan som kommer lyckas bäst, betonar Hans Werner.

Rapporten ger en övergripande bild av Sveriges ekonomiska och teknologiska utmaningar och betonar behovet av strategiskt agerande inom teknik, energi och kompetens.

PROGNOSER OCH SAMMANFATTNING:

För mer detaljerad information och fördjupning i ämnet hänvisas till Radars fullständiga rapport State of the Nation för år 2024.

Kontakta oss

Kontakta oss
Iselin Paulsen