Skatteverket förlänger ramavtal med Radar

Skatteverket Ramavtal med Radar

Hans Werner, koncernchef Radar Group

Upphandlingens syfte är att säkerställa de deltagande myndigheternas behov av efterfrågade tjänster för att få en gemensam bas att arbeta utifrån och likaså för att driva arbetet kring e-förvaltning vidare inom staten. Målet är att genom ett ramavtal uppnå en kvalitativ och stabil leverans av de efterfrågade tjänsterna.

– Vi är stolta över att få förnyat förtroende med ett förlängt ramavtal med Skatteverket. Goda omvärldsanalyser ger underlag för bättre beslut, och vi ser fram emot att bidra med vår kompetens, rådgivning och analys, säger koncernchef på Radar, Hans Werner.

 

Om Radar

Radar betjänar över 14 000 kunder i Norden. Radar grundades 2007 av Hans Werner och ger ut data, nyckeltal och analys för de respektive nordiska länderna. Radars branschexperter ger råd inom IT-ledning, strategi, sourcing och affärsutveckling. Radar skapar kundvärde och tack vare lojala och nöjda kunder har företaget vuxit till en viktig och oberoende aktör i det nordiska IT-ekosystemet. Radar levererar analyser och insikter baserat på lokal information, kopplad till strategisk information. Prioriteringar och nyckeltal delas av kunder som är beslutsfattare från både leverantör- och köparsidan. Radar följer underliggande regulatorisk utveckling, marknadsutveckling och teknologitrender som påverkar grunden för IT-verksamheter och ger råd och rekommendationer om hur utvecklingen kan hanteras. Radar utvidgade nyligen sin verksamhet till Norge och Radar har 20+ anställda och har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, med kontorslokaler i Göteborg och Oslo. Läs mer på https://radargrp.com.

Kontaktinformation

Kontaktinformation
Iselin Paulsen