State of the Nation 2023, nu släpper Radar spaning för kommande året

Idag under Radar Summit, det viktigaste eventet för beslutsfattare inom IT, delar Radar vår State of the Nation. State of the Nation ger vår syn på utvecklingen inom IT och teknik för Sverige 2023. Ett mycket ansträngt geopolitiskt läge och omfattande omvärldspåverkan. Resultatet är ett läge där budgetering, planering och genomförande blir en svår utmaning. Radar sammanfattar läget med att IT-budgetar inte kommer få realkompensation under 2023. Kompenseringen sker genom verksamhetens behov av att flytta existerande kostnader över mot lägre kostnadsmassa, och sker genom digitalisering och automatisering. Radar slår fast att trots recession i svensk ekonomi så kommer IT- och tekniksatsningar öka med 4,9 miljarder kronor under 2023.

Verksamhetsåret 2023

Svenska verksamheter och företag kommer i genomsnitt öka sina IT-budgetar med 0,7 procent medan verksamhetsfinansierad IT kommer öka med 7,6 procent. Radars analys pekar på 4,9 nya miljarder in i det som ska omsättas. Detta sker samtidigt som de interna kostnaderna i en IT-verksamhet kommer öka med 3-4 procent under 2023. Det handlar framförallt om ökade lönekostnader om 4-5 procent samt indexering av tecknade IT-avtal om 10-12 procent.

IT-Leverantörer

IT-leverantörer kan öka sina priser med 3-4 procent under 2023, vilket inte fullt ut kompenserar för ökade kostnader. Radars analys pekar på att lönekostnaderna ökar mer än förmågan att ta betalt på marknaden vilket kommer sätta leverantörer under lönsamhetspress. Även om genomsnittlig beläggningsgrad hos konsultbolag i Sverige ligger över 76 procent så pressas man av personalomsättning som legat på 22,9 procent under 2022. En siffra som kommer falla till 17,4 procent under 2023.

Mer insikter och uppdaterade data finns i Radars insiktshub samt i rapporten State of the Nation 2023. Är du kund hos Radar hittar du rapporten här.