Universiteten och högskolorna omvärldsbevakar med Radar

© Unsplash jon flobrant

Radar i samarbete med ITCF (Sveriges universitet och högskolor IT chefs forum) har tagit fram ett avtalspaket, som ger verksamheterna tillgång till viktig omvärldsanalys och trendspaning inom IT-området.  

”Vi står inför stora utmaningar framöver. Kompetensförsörjning, säkerhet och digitalisering står högt på agendan och det är viktigt att vi kan följa trender och göra vår omvärldsanalys. Här kan Radar vara oss till stor hjälp” säger Johan Johansson Ordförande på ITCF

Vi lever i en tid där den geopolitiska situationen har en mycket stor påverkan på det svenska och nordiska IT-området. Påverkan från händelser inom t.ex. energi,  kompetens, IT säkerhet har fått en helt annan signifikans senaste åren och vikten av att ha kontroll på händelseutvecklingen har aldrig varit viktigare.

Radar har under 20 års tid levererat fakta och insikter till den nordiska marknaden och vår roll är att stå centralt i ekosystemet och förse såväl leverantör- som IT-köpare med rätt beslutsunderlag.

”Sveriges universitet och högskolor har givetvis en mycket viktig roll för det framtida svenska samhället, så det är väldigt roligt och hedrande att Radar får möjlighet att bidraga denna utveckling. Intresset är stort och vi har redan skrivit avtal med mer än hälften av verksamheterna, som fått tillgång till vår insiktshub,” säger Radars vd Hans Werner.

Om Radar:

Radar är det självklara valet för insikter och rådgivning inom IT-ekosystemet i Norden. Med vår unika position som trovärdig- och oberoende part stöttar vi IT-ekosystemets alla aktörer med värdeskapande genom att erbjuda en komplett helhetslösning på vår plattform. Vi samlar rapporter och nyckeltal, benchmarking modeller, best practise, olika typer av jämförelse samt strategisk rådgivning – allt på ett ställe. Genom bred expertis, metodik och historiskt insamlad data kan Radar predicera framtiden på den lokala- såväl som den globala marknaden.

Kontakt:

Kontakt:
Hans Werner