RADAR GROUP STÄRKER SIN POSITION YTTERLIGARE GENOM ATT FÖRVÄRVA SOURCINGBOLAG

omvärld

© Unsplash alexandre van thuan

Det svenska analys- och rådgivningsbolaget Radar expanderar och förvärvar Sourcing Professionals Nordic AB (”SPN”). Från den 18 januari kommer SPN ingå i Radar Group som ett eget dotterbolag med fokus på sourcingrelaterade tjänster. Förvärvet är det första som företaget gör och är ett viktigt kliv i riktningen att växa verksamheten i Sverige och Norge under 2023.

Såväl kompetensbas som geografiska täckning utökas samtidigt som tjänsteutbudet breddas med inriktning mot sourcingrelaterad rådgivning till en gemensam kundgrupp. Tillsammans kan vi skapa ännu större värde till våra kunder och partners.

OBEROENDE RÅDGIVNING ALLT MER EFTERFRÅGAT

”Vi har upplevt en allt starkare efterfrågan på oberoende rådgivning runt val av teknik, plattformar och leverantörer de senaste åren. Med en större andel av leveransen från olika typer av leverantörer i olika modeller ökar vikten av att upphandla på rätt sätt, med rätt part och till rätt pris. Radar är mycket glada att få ombord expertis med lång erfarenhet inom sourcingområdet med bakgrund från bland annat KPMG och EquaTerra. Det kommer stärka oss på vår gemensamma resa mot att bli ledande i Norden”, säger Radars VD Hans Werner.

”Vi har länge följt råd och data från Radar och har genom åren samverkat i olika projekt. Det finns en stor potential i samgåendet mellan våra bolag som kommer att komma såväl våra kunder som Radars kunder till del. Våra respektive kundbaser kompletterar varandra väl och jag ser verkligen fram emot att påbörja den här resan tillsammans med Radar och ser det här som en fantastisk möjlighet för våra kunder och våra experter, säger SPN:s VD, Bertil Danared.

Förvärvet följer mindre än en månad efter att Radar annonserade att verksamheten expanderar utanför Sverige till Norge. Radar har nu kontor i Stockholm, Göteborg och Oslo. Radar siktar på att bli ledande i Norden på lokalt anpassade datadrivna insikter och rådgivning.

OM RADAR

Leverantör av lokala och datadrivna insikter samt strategisk rådgivning för att utveckla möjligheter men också minimera risker associerat med IT och teknik. Radar driver den mest utnyttjande insiktsportalen för IT i Norden med över 14 000 användare och levererar hundratals olika uppdrag inom strategisk rådgivning till IT- och techleverantörer, investerare och beslutsfattare, ledning och styrelser från privat samt offentlig sektor.

OM SPN – SOURCING PROFESSIONALS NORDIC

SPN är strategiska rådgivare med expertis inom sourcing, inkluderande strategi, upphandling och organisation/governance med hög marknadskännedom och lång erfarenhet inom IT. Erbjudandet i båda bolagen ligger inom strategi, ledning och styrning för alla typer av beslutsfattare som berörs av IT och tech.

För frågor kontakta

Hans Werner, VD Radar Group hans.werner@radargrp.com

Bertil Danared, VD Sourcing Professionals Nordic bertil.danared@spnadvisory.com

 

Kontakt:

Hans Werner